וי

וי


שרעק

שרעק


לאַווינע

לאַווינע


פאַרפירן אויס אויף

פאַרפירן אויס אויף


שאָד

שאָד


פּלוצלינג

פּלוצלינג


אַ דאַנק

אַ דאַנק


שוואַך

שוואַך


בומעראַנג

בומעראַנג


יאַפּאַניש

יאַפּאַניש