ריסיינד

ריסיינד


טייַער

טייַער


פרייַהייַט

פרייַהייַט


נעקאָמע

נעקאָמע


דיקטאַטאָר

דיקטאַטאָר


שאַנד

שאַנד


קנאַלערל

קנאַלערל


וי

וי


וואָס?

וואָס?


מאַזלדיק

מאַזלדיק