פלישלאַנג

פלישלאַנג


קלוג

קלוג


פרעערוננינג

פרעערוננינג


זיך פאַרטיידיקונג

זיך פאַרטיידיקונג


ראָולאַדע

ראָולאַדע


וועקזייגער

וועקזייגער


גאַנעוו

גאַנעוו


וועקזייגער

וועקזייגער


שלאָפן

שלאָפן


דיינאַסאָר

דיינאַסאָר