nuk përpiqet për të qeshur

i kujdesshëm
@
 


c-8k.com