พยายามที่จะไม่หัวเราะ

เขี้ยวลากดิน
@
 


c-8k.com