subukan ang hindi upang tumawa

katawa-tawa
@
 


c-8k.com