subukan ang hindi upang tumawa

pagtatanggol sa sarili
@
 


c-8k.com