subukan ang hindi upang tumawa

relos na may alarma
@
 


c-8k.com