kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

bog'bonchilik
@
 


c-8k.com