kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

qo'ng'iroqli soat
@
 


c-8k.com