kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

qor ko'chimi
@
 


c-8k.com