kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

to'satdan
@
 


c-8k.com