kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

yordam
@
 


c-8k.com